Kontakt

Prevádzka a výroba:

Pekáreň Turňa
Moldavská 438
04402 Turňa nad Bodvou

 

Tel.: 055 / 4 666 567

E-mail: informacie@pekarenturna.sk

Prevádzka:

Pekáreň Turňa
Mäsiarska 37
040 01 Košice

 

E-mail: informacie@pekarenturna.sk