Už sme aj na Facebooku!

19.07.2012 20:55

Počnúc dnešným dňom sme sa zaregistrovali aj na Facebook. Môžete nás vyhľadať na www.facebook.com/pekarenturna. Môžete tam nájsť fotky našich zhotovených toriet a zákuskov, názory a skúsenosti našich zákazníkov, prípadne iné postrehy alebo oznamy. 

Späť